آقای دکتر امین قلی زاد

دکتر امین قلی زاد استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی

آقای دکتر امین قلی زاد

Dr. Amin Gholizad

استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امین قلی زاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اندرکنش خاک و سازه های مدفون در خاک با استفاده از مدلسازی بر اساس تحلیل المان محدود (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 4
2 بررسی تأثیر نسبت توخالی و سخت کننده بر رفتار ستون های دوجداره فولادی پر شده با بتن ( CFDST ) (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 2، شماره: 3
3 روش های تحلیل خرابی پیشرونده ناشی از بارگذاری انفجاری در قاب های خمشی فولادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 51
4 مطالعه آزمایشگاهی مدول الاستسیته دینامیکی گروت های پایه سیمانی با استفاده از تکنولوژی نانو و میکرو مواد (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی سازه با استفاده از شاخص انرژی receptance (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
2 اثر خصوصیات المان زانویی در عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده زانویی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
3 اثر میانقاب بتن مسلح سبک روی خرابی پیشرونده در قاب های خمشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
4 اثرات تنش تسلیم فولاد و ضخامت جان فیوز شکل پذیری در مهاربندهای زانویی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
5 اثرارتفاع سازه روی خرابی پیشرونده درمیانقاب بتنی باقاب خمشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 اثرانفجاربرسدخاکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
7 اثرچیدمان میانقاب بتنی برخرابی پیشرونده درقابهای خمشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 ارزیابی تاثیر المان های ارتجاعی در پاسخ خطوط بالاستی راه آهن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
9 ارزیابی تاثیر بارگذاری انفجار سطحی بر سازه های زیر زمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 ارزیابی تاثیر مدل های رفتاری خاک بر عملکرد سد های خاکی تحت بارگذاری دینامیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 ارزیابی تاثیر مشخصه های اتصال صفحه ستون بر رفتار مجموعه پی، صفحه زیرستون و ستون (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 ارزیابی خسارات وارده بر خطوط انتقال نفت مدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
13 ارزیابی خسارات وارده بر سازه مدفون در انفجار زیر سطحی و مقایسه آن با انفجار سطحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
14 ارزیابی دقت عیب یابی با استفاده از تغییر شکل مودی در قاب فولادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
15 ارزیابی لرزه ای بنای بقعه شیخ شهاب الدین اهری تحت زمین لرزه سال 1391 شهرستان اهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
16 ارزیابی لرزه ای بنای گنبد الله الله (آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
17 Generation of Near-Fault Artificial Records using Artificial Intelligence (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 Inspection Planning Of Fixed Offshore Platforms Using Second-Order Third-Moment Fatigue Reliability (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
19 Optimization of Tuned Mass Damper for Fatigue Damage Mitigation in Offshore Jacket Platforms (Case Study: "Foroozan" and "North Rankin B" Jackets (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
20 PERFORMANCE EVALUATION OF HYBRID DAMPING SYSTEMS IN OFFSHORE JACKET PLATFORMS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 Seismic Fragility Curves for Mid-rise RC Frames (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 Vibration Control of Offshore Jacket Platforms with Hybrid Damping Systems (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
23 بررسی اتصال متعادل ونامتعادل کننده برای جلوگیری ازگسیختگی زودرس درمقاطع نبشی تحت کشش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی اثر اندرکنش خاک لایه ای و سازه در ظرفیت باربری شمع ها و تنش های وارد بر سازه در حالتهای زهکشی شده و زهکشی نشده با استفاده از مدلسازی بر اساس تحلیل المان محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
25 بررسی اثرات تاخیر برش بر روی مقاطع وبشی تحت کشش با استفاده ازFEA (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
26 بررسی اثرانفجاربرروی مخازن فولادی ذخیره سوخت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
27 بررسی اندر کنش خاک و سازه در ساختمان های دارای طبقات زیر زمین واقع در خاک های سخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
28 بررسی پیکربندی بهینه برای دیوار برشی همبند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
29 بررسی تاثیرسطح مایع درون مخزن زیرزمینی قرارگرفته دربرابربارانفجارزیرسطحی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
30 بررسی تاثیرشکل سازه زیرزمینی برعملکردآن درمقابل بارانفجارزیرسطحی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
31 بررسی رفتار تیر همبند تقسیم شده در دیوار برشی همبسته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
32 بررسی رفتارسازه ای ودینامیکی آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
33 بررسی روش های مدل سازی عددی دیوار برشی همبسته بتنی تحت بارگذاری چرخه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
34 بررسی عددی تأثیر ضخامت صفحه انتهایی بر رفتار ستونهای دوجداره فولادی پر شده بابتن CFDST دایرهای تحت فشاری محوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
35 بررسی عددی رفتار ستون های دو جداره قولادی پر شده با بتن (CFDST) تحت فشاری محوری با نسبت های توخالی متفاوت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
36 بررسی عملکرد انواع میانقابهای بتن مسلح در قابهای خمشی فولادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
37 بررسی کمی پالسهای نزدیک گسل توسط روش بکر با استفاده از آنالیزگسسته ویولت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
38 پایش سلامت سازه ها با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
39 پردازش امواج زلزله با استفاده از تبدیل ویولت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
40 تاثیر درجه ی اشباع هسته رسی بر رفتار سد خاکی تحت بارانفجار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
41 تحلیل وبررسی اثر دایک بتنی برکاهش آسیب پذیری مخزن سوخت در برابر انفجار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
42 تعیین فرکانس طبیعی سازه با استفاده از تابع پاسخ فرکانسی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
43 تقریب تابع ضریب سطح موثر در اعضای تحت کشش با اتصال جوشی با شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 سنجش میرایی با آنالیز مودال تجربی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
45 شبیه سازی عددی موج بازگشتی وارد شده بر سازه ها در اثر وقوع انفجار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
46 شناسایی آسیب در سازه با استفاده از معادله شاخص آسیب المان (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
47 شناسایی پارامتر های مودی سیستم با روش خروجی - تنها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
48 شناسایی محل آسیب با استفاده از انحنای شکل مودی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
49 عملکرد میراگر اصطکاکی برای کاهش ارتعاشات ناشی از امواج در سکوهای دریایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
50 کنترل ارتعاش سکوی دریایی تحت بار خستگی و زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 کنترل ارتعاشات سکوی دریایی با میراگر ترکیبی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
52 مقطع بهینه برای تیر پیوند در مهاربند واگرا (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام