آقای دکتر حمید کلالیان مقدم

دکتر حمید کلالیان مقدم استادیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

آقای دکتر حمید کلالیان مقدم

Dr. Hamid Kalalian Moghadam

استادیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید کلالیان مقدم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
معاون سردبيرفصلنامه دانش و تندرستی
هیات تحریریهفصلنامه دانش و تندرستی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بربرین هیدروکلراید بر آسیب بیضه ای در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 3
2 اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات عملکرد حرکتی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 8، شماره: 4
3 اثر تجویز دراز مدت ملاتونین در درمان آسیب های بیضه ای ناشی از دیابت ایجادشده با استرپتوزوتوسین در موش های صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 3
4 بررسی اثر ریشه کودزو بر اختلالات حافظه و یادگیری موشهای صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 4
5 بررسی ارتباط مقاومت آنتی بیوتیکی با agr تایپ در استافیلوکوک اوریوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از زخم سوختگی بیماران بستری در سطح شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 1
6 تاثی مصرف مکمل سویا و تمرینات منظم هوازی در اب بر علائم جسمی و روانی سندرم پیش از قاعدگی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 9، شماره: 2
7 تاثیر سولفید هیدروژن سدیوم بر اختلالات نورولوژیکی رفتاری ناشی از ایسکمی مغزی -موضعی در موش صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 9، شماره: 1
8 تاثییر مصرف مکمل زنجبیل و تمرینات استقامتی پیش رونده بر شاخص های اسیب سلولی در دانشجویان مرد غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 9، شماره: 2
9 طراحی مدل تمرین هوازی در آب و بررسی نقش آن در بهبود افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 2، شماره: 2
10 کاهش میزان گلوگاتیون بافت کبد به دنبال ایسکمی- پرفیوژن مجدد کلیوی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 9، شماره: 3
11 مقایسه نتایج سنجش سرمی LDL-C به روش آنزیماتیک با روش محاسباتی فرید والد، دلونگ و فرید والد تعدیل شده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 2، شماره: 3