آقای دکتر محمد شریعتی

دکتر محمد شریعتی استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

آقای دکتر محمد شریعتی

Dr. Mohammad Shariati

استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد شریعتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه پایش
هیات تحریریهفصلنامه دانش و تندرستی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Using illocutionary force types as tools for explicitation in translation (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی زبان شناسی دوره: 3، شماره: 3
2 بررسی تأثیر استفاده از بیماران مجازی در آموزش جراحی دانشجویان پزشکی: یک مطالعه مداخله ای تصادفی کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 1
3 توزیع قطر مردمک و برخی عوامل مرتبط با آن در افراد 40 تا 64 سال شهر شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 4، شماره: 1
4 طراحی و به کارگیری شاخص های تخصیص منابع مالی آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی: کاربرد نظریه ( کارفرما – مجری) در مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 3
5 محاسبه هزینه تمام شده خدمات ارایه شده در مراکز بهداشتی- درمانی و خانه های بهداشت شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An introduction to clinical and diagnostic genetic management of neuromuscular disorders (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
2 Impact of couples’ life skills on successful marriage: A qualitative study (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
3 The Influence of Social Constructivism on Translation Trainees in an Academic Situation (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
4 بحران آب و تاثیر خاک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
5 بررسی اپیدمیولوژی توصیفی و میزان های مرگ تطبیق شده شهرستان های تهران، اسلامشهر و ری طی سال 1394 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
6 بررسی رابطه بین استعداد کارآفرینی و خودکارآمدی کارآفرینانه با در نظر گرفتن تاثیر آموزش کارآفرینی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین(رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
7 پاکسازی آب دریا و غنی سازی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی