خانم دکتر مریم بخارائیان

دکتر مریم بخارائیان گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول

خانم دکتر مریم بخارائیان

Dr. Maryam Bokharaiyan

گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط پیروی از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
2 بررسی تاثیر ساختار مدیریت بر عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
3 بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
4 بررسی رابطه بین ساختار مدیریت و مدیریت سود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
5 بررسی رابطه بین شاخصهای مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
6 بررسی رابطه بین مدیریت سود و عملکرد مالی با نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
7 بررسی رابطه بین مکانیزم های ساختار مدیریت و مدیریت سود با نقش تعدیلی عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
8 تاثیرگزارشگری مسئولیت اجتماعی برمدیریت سودوعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی