آقای دکتر مجید اشرفی

دکتر مجید اشرفی

آقای دکتر مجید اشرفی

Dr. Majid Ashrafi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناسایی و ارزیابی اثرات حذف صفر از پول رایج بر اقتصاد و توسعه کارآفرینی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده حسابرسی و حسابرس آینده (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
2 اثر حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
3 بررسی اثر حضور سرمایه گذاران نهادی درهیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
4 بررسی اظهار نظر تعدیل شده حسابرس و تاثیر آن برپایداری سود (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
5 بررسی اندازه و تخصص کمیته حسابرسی با به موقع بودن گزارشگری مالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
6 بررسی تاثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
7 بررسی تخصص رئیس کمیته حسابرسی با به موقع بودن گزارشگری مالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
8 بررسی رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
9 بررسی رابطه بین تغییر حسابرس و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
10 بررسی رابطه بین تنوع جنسیتی هییت مدیره و ضعف کنترل داخلی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
11 بررسی رابطه بین چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
12 بررسی رابطه بین چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی با نقش تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
13 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار هیات مدیره (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری
14 بررسی رابطه بین سودآوری، مالکیت دولتی، گزارشگری مالیاتی با مسیولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
15 بررسی رابطه بین شاخصهای مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
16 بررسی رابطه بین مدیریت سود و عملکرد مالی با نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
17 بررسی رابطه بین مهارت مالی کمیته حسابرسی و محافظه کاری حسابداری با رویکرد مدل باسو (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
18 بررسی رابطه بین مهارت مالی کمیته حسابرسی و محافظه کاری حسابداری با رویکرد مدل بال و شیوکومار (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
19 بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی با به موقع بودن گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
20 بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و انگیزه های مدیریت با نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
21 بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و انگیزه های مدیریت با نقش تعدیلی مالکیت دولتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
22 بررسی رابطه غیر خطی بین تورم، چرخه عملیات ونگهداشت وجه نقد درشرکتهای پذیرفته شده دربازاربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
23 بررسی رابطه غیرخطی بین تورم ،چرخه عملیاتی ونگهداشت وجه نقد درشرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
24 بررسی رابطه ی بین رقابت محصول و پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
25 بررسی عوامل تعیین کننده پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش ملی حسابداری و مدیریت تکنیک های نوین،چالش ها و راهکارها
26 بررسی مبانی نظری تاثیر عوامل فردی و فرهنگی بر پذیرش و اجرای استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
27 بررسی مبانی نظری تاثیر ویژگی های رفتاری مدیران بر شفاف سازی اطلاعات شرکت ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
28 بررسی نقش حسابداری وحسابرسی قضایی در دادرسی جرم پولشویی،کلاهبرداری وتقلب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
29 بررسی وضعیت کسب و کارهای دانش بنیان در ایران و راهکارهای توسعه آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
30 بیش اعتمادی مدیران بر احتمال وجود بحران های مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
31 پاسخگویی حسابرسان به استانداردهای ریسک حسابرسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
32 تاثیر ویژگی های روان شناختی بر تصمیم گیری مدیران مالی بانکی با توجه به نقش تعدیل گر رفتار حرفه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
33 تاثیر ویژگی های روانشناختی بر تصدی و تصمیم گیری مدیران مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
34 تاثیرگزارشگری مسئولیت اجتماعی برمدیریت سودوعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
35 تأثیر چرخه ی عملیاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
36 تغییر حسابرس و نقدشوندگی سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
37 کارآفرینی و کسب و کار از نگاه مکاتب اقتصادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
38 مروری بر عوامل مؤثر بر حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر افشای اختیاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
39 مطالعه تاثیر جنسیت هیات مدیره بر ریسک و مالیات بر درآمد ابرازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
40 نقش تورم بر نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت
41 نقش فرهنگ سازمانی واخلاق حرفه ای درافشای تقلب توسط موسسات حسابرسی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری
42 نقش ویژگی های کمیته های حسابرسی در به موقع بودن گزارشگری مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری