آقای دکتر میثم باقری تاجانی

دکتر میثم باقری تاجانی دانشگاه گیلان

آقای دکتر میثم باقری تاجانی

Dr. Meysam Bagheri tajani

دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میثم باقری تاجانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس ملی الکترونیک،مکاترونیک و سیستم های هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول بهمن 1394