آقای دکتر حسن عبدی

دکتر حسن عبدی

آقای دکتر حسن عبدی

Dr. Hassan Abdi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن عبدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلینشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 3
2 بررسی انتقادی بر ساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 6، شماره: 3
3 بررسی ترکیب پذیری و نحوه توارث برخی صفات مورفولوژیکی در گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه دی آلل (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 2
4 بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مولفه های جوانی زنی بذر و ارتباط آن با شاخص های تحمل به خشکی در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
5 تجزیه وتحلیل نگاره ای عملکرد دانه و اجزای آن در برخی رقم های گندم نان به روش دی آلل-روش هیمن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 4
6 مقایسه تاثیر فعالیت کوتاه مدت بیشینه بر غلظت برخی الکترولیت های سرم مردان جوان فعال و کم تحرک (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش اضطراب قبل از مسابقه پسران نوجوان 13-17 ساله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
2 اثر محلول پاشی روی و مصرف کود بیوگوگرد بر رشد و عملکرد گندم رقم جدید پارسی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 اثرات التیام بخش عصاره عناب وتمرین استقامتی برآسیب های ساختاری بافت ریه بعد از مصرف استروییدآنابولیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
4 اثرات زیست محیطی ادامه آبیاری با فاضلاب : طرح کاشت پنبه و ذرت بذری راه حل مقطعی مدیریت اراضی متاثر ار آب های نا متعارف جنوب تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
5 اثرات سرمایه انسانی بر سطح کارآفرینی با استفاده از مدل های معادلات ساختاری و لاجیت رتبه ای: مطالعه موردی شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
6 ارائه روشNPLPبرای اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در اجرای پروژه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
7 ارزیابی تحمل به خشکی درارقام و لاینهای امیدبخش گندم نان با استفاده ازشاخص های تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
8 ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های مختلف گندم با استفاده ازشاخص های تحمل به خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی مبانی هستی شناسی ریالیسم انتقادی در تبیین واقعیت بر مبنای ریالیسم صدرایی (دریافت مقاله) همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی
10 ایمنی و بهداشتدر ساخت سازه های بتنی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب
11 بررسی ارقام و لاین های امید بخش گندم نان براساس شاخص های تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
12 بررسی رابطه برخی صفات کمی گندم نان (Triticum asetivm با عملکرد دانه ازطریق تجزیه علیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
13 بررسی رابطه معماری و موسیقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
14 بررسی ژنتیکی برخی از صفات مورفولوژیکی گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسلها در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 بررسی عصاره آبی سه علف هرز تاج خروس، سلمه تره و خرفه بر میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه پیاز خوراکی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
16 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم تحت تأثیر تنش خشکی پس از گلدهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 بررسی مشخصه های جریان دوفازی درتندآبهای پلکانی با مدل عددی ANSYS CFX (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 پدافند غیر عامل و ارزیابی امنیتی آن در شهر زاهدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن
19 تعیین بهترین مدل آشفتگی در شبیه سازی جریان برروی سرریز های پلکانی با مدل عددی ANSYS CFX (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
20 توزیع در بن بست (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
21 رسوب شویی با استفاده از ایجاد فرسایش پس رونده دررسوبات چسبنده و ارایه مدل ریاضی مطالعه موردی - مخزن سدسفید رود (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 رسوبشویی با استفاده ازایجاد فرسایش پس رونده و ارایه مدل ریاضی برای رسوبات غیرچسبنده مطالعه موردی - رسوبشویی مخزن سدتاریک (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
23 شبیه سازی سرریز پلکانی با استفاده از مدل عددی ANSYS CFX مطالعه موردی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 عوامل تعیین کننده موفقیت کارآفرینان بخش صنعت شهرستان بوکان بااستفاده از مدل های گسسته لاجیت و پروبیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
25 کاربرد مدل عددی سه بعدی در تحلیل جریان دوفازی (مطالعه موردی: تخلیه کننده تحتانی رودبار لرستان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 کاوشی در کاربرد واژه ی اخلاص و شاخصه های تربیتی آن در گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
27 گزارشی از عملیات رسوب زدائی از سد سفید رود به وسیله عملیات شاس در طول یک دوره 20 ساله (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
28 مدل سازی عددی 3بعدی سرریز اوجی آزاد به منظور بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون (با مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
29 مدل سازی عددی جریان خروجی از سرریزهای تونلی با پرتابه های جامی شکل در سد رودبار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 مدل سازی فیزیکی و عددی جریان سطح آزاد در سرریزهای تونلی (مطالعه موردی: سرریز تونلی راست سد رودبار لرستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
31 معماری با خاک ؛ مورد مطالعاتی نمونه کاره های استاد نادر خلیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
32 مفهوم شناسی توصیفی- تحلیلی سلاح های کشتارجمعی و تطبیق آن بر دیدگاه اسلامی با تأکید بر آراء مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدضله العالی) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
33 مقایسه روابط تجربی با مدل های عددی در محاسبه راندمان هوادهی در تخلیه کننده تحتانی سد ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 مهندسی ارزش طرح فعلی مسیر انتقال آب خرمالو در پروژه سد و شبکه نرماب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی