آقای جواد آملی

جواد آملی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

آقای جواد آملی

Javad Amoli

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جواد آملی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی