آقای دکتر فرید جمالی

دکتر فرید جمالی

آقای دکتر فرید جمالی

Dr. Farid Jamali

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرید جمالی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رییس کمیته اجرایی اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز بهمن 1394