آقای دکتر مهدی بروجرد نیا

دکتر مهدی بروجرد نیا عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

آقای دکتر مهدی بروجرد نیا

Dr. Mahdi Boroujerdnia

عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی بروجرد نیا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته اجرایی اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز بهمن 1394
دبیر کمیته اجرایی چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز دی 1395