آقای بهرام افشاری

بهرام افشاری

آقای بهرام افشاری

Bahram Afshari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای بهرام افشاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس سومین همایش نقش دانشمندان ایرانی اسلامی در پیشبرد علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان و اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران، اصفهان- زرین شهر- سده لنجان خرداد 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر رهبری معنوی مدیران مدارس بر عملکرد آموزشی معلمان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
2 بررسی تاثیرمولفه های رهبری رمعنوی برقابلیت یادگیری سازمانی سامانه جامع آموزش ویادگیری معلمان LTMS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
3 بررسی ومطالعه ی راهکارهای تقویت باور های دینی در جوانان ونوجوانان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
4 طراحی مدل اعتلاء و تعمیق تربیت اسلامی جوانان ونوجوانان (مدل سازی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت