آقای دکتر مجید حاجی فرجی

دکتر مجید حاجی فرجی ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور

آقای دکتر مجید حاجی فرجی

Dr. Majid Hajifaraji

ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید حاجی فرجی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید حاجی فرجی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی گروه همایشیاران، مشهد شهریور 1395