آقای مهندس رسول پایان

مهندس رسول پایان پیشکسوت صنایع غلات

آقای مهندس رسول پایان

Rasoul Payan

پیشکسوت صنایع غلات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس رسول پایان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی گروه همایشیاران، مشهد شهریور 1395