آقای مهندس پرویز مرادقلی

مهندس پرویز مرادقلی

آقای مهندس پرویز مرادقلی

Parviz Moradgholi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس پرویز مرادقلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تأکید بر جنوب شرق ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان آذر 1393