آقای دکتر وحید ولی پور

دکتر وحید ولی پور

آقای دکتر وحید ولی پور

Dr. Vahid Valipour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید ولی پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک انجمن مردم نهاد حیات پاک، اردبیل اردیبهشت 1393
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل اردیبهشت 1394
دبیر اجرایی اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل مهر 1394
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی با حمایت مراکز آموزش عالی کشور، اردبیل مرداد 1395
مسئول کمیته ها و انفورماتیک کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل خرداد 1395
دبیر اجرایی کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل آذر 1394
کمیته دبیرخانه و انفورماتیک کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل آذر 1394
مسئول کمیته کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل آذر 1394
دبیر اجرایی کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل شهریور 1395
دبیر اجرایی سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل شهریور 1395
دبیر کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل خرداد 1395
رئیس کنفرانس دومین همایش بین المللی گردشگری پایدار موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، شهریور 1395
دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل آذر 1395
دبیر کنفرانس دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل آبان 1395
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل آبان 1395
دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل بهمن 1395
مسئول کمیته انفورماتیک سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل بهمن 1395
مسئول کمیته اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق آموزشگاه صنعت برق اردبیل، اردبیل اسفند 1395
دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، تهران مرداد 1396
مسئول انفورماتیک پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، تهران مرداد 1396
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی، تهران بهمن 1396
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی موسسه آموزش عالی شهریار آستارا، بندر آستارا بهمن 1397
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست موسسه آموزش عالی سبلان، اردبیل بهمن 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچی با استفاده از تکنیک ANP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچی با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
3 ارزیابی توان الکولوژیکی برای توسعه کاربری های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
4 ارزیابی متغیرهای کیفیت شیمیایی رودخانه قره سو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
5 بررسی اثرات یک دوره تمرین تناوبی با شدت متوسط برشدت علائم خلقی و رفتاری سندرم پیش قاعدگی دختران غیرورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم
6 بررسی تاثیر آلودگی های زیست محیطی بر سلامت روحی و جسمی انسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
7 بررسی تاثیر آلودگی های زیستمحیطی بر سلامت روحی و جسمی انسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
8 بررسی دلایل گسترش تروریسم در جهان اسلام (بعد از بهار عربی 2011 ) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژیوپلتیکی جهان اسلام
9 بررسی عوامل موثر بر پذیرش رفتار حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی و نابودی منابع آبی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
10 بررسی کارایی روشهای ANP و TOPSIS در ارزیابی تغییرات زیست محیطی حوضه آبخیز سد یامچی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
11 بررسی کیفییت آب سد مخزنی امیر کبیر (کرج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
12 بررسی نقش تاثیرگذاری عوامل طبیعی و انسانی در گردشگری شهر اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
13 بررسی نقش تحلیل ذی نفعان در مدیریت پایدار منابع آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
14 بررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان های دولتی شهر اردبیل در سال 1390 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
15 پتانسیل انرژی قابل استحصال از پسماند عادی شهرستان سرعین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
16 تحلیل شاخص های زیست محیطی سد یامچی قبل و بعد از احداث سد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
17 تناسب و الویت استفاده از اراضی بر اساس مطالعات ارزیابی منابع اراضی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل، نیرو نمین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
18 تناسب و الویت استفاده از اراضی بر اساس مطالعات ارزیابی منابع اراضی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل، نیرو نمین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
19 کاهش مصرف انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
20 مدیریت پسماندهای جامد شهری، گامی در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
21 نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای توسعه گردشگری شهر توریستی سرعین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
22 نقاظ ضعف، قوت، فرصت و تهدیدهای توسعه گردشگری شهر توریستی سرعین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا
23 نقش مشاهیر بزرگ ادب و عرفان در جذب توریست به بسطام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری