آقای دکتر علی شهیدی

دکتر علی شهیدی

آقای دکتر علی شهیدی

Dr. Ali Shahidi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی شهیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران دانشگاه بیرجند، بیرجند بهمن 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 2
2 ارزیابی عملکرد جاذب طبیعی لوفا درحذف کادمیم دو ظرفیتی از محیط آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 97
3 ارزیابی کیفی آب های سطحی با استفاده از روش CWQI و نرم افزار Aquachem (مطالعه موردی: رودخانه قاین در خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 3
4 ارزیابی مدل فایو برای پیش بینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنش های محیطی(مطالعه موردی گندم زمستانه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
5 Comparison of classic and fuzzy analytic hierarchy processes for mapping the flood hazard of Birjand plain (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 2، شماره: 1
6 Simulation of flow pattern in intake by using a numerical model (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 2، شماره: 1
7 The effects of improved permeability on rainwater harvesting in irrigated fields (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند ) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه‌ریزی دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی راهبردهای موثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 1
11 بررسی روند تغییرات آلودگی ناشی از نفوذ شیرابه محل دفن فرضی در آبخوان رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 1
12 بررسی کارایی ستون جریان پیوسته پودر مخروط کاج در حذف کروم VI از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 2
13 بررسی مقدار جذب کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از پودر مخروط کاج و کربن فعال حاصل از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 3
14 تاثیر آبیاری با پساب کارخانه قند و تنش خشکی بر ارتفاع گیاه، طول ریشه و پروتیین دانه جو رقم یوسف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
15 تاثیر تغییر اقلیم بر طول مراحل رشد و نیاز آبی گندم (Triticum aestivum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
16 تعیین مکان های مناسب کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 4
17 کارایی جاذب پودر زیتون در حذف یون کروم از محلول های آبی با روش جریان پیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 3
18 کاربرد مدل داده های ترکیبی در براورد غلظت کلر آبخوان دزفول (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 99
19 مقایسه الگوریتم تنبل و مدل M5 در برآورد تراز سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
20 مکانیابی مناطق مستعد برداشت آب شرب با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چند معیاره و فازی (مطالعه موردی: آبخوان طبس) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب مغناطیسی و کاربردهای آن در توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
2 اثر بر هم کنش شوری و کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بر خصوصیات عملکردی گیاه کینوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
4 اثرات خشکی موضعی ریشه (PRD) روی رشد برخی گیاهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
5 اثرات خودپالایی رودخانه ها بر توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
6 اثرات شوری و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دانه در ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
7 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب (مطالعه موردی: حوضه بهشت آباد، کارون شمالی) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
8 ارزیابی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند در راستای تحقق اهداف دانشگاه سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه سبز
9 ارزیابی پتانسیل آثار آبیاری با پساب تصفیهخانه آب شرب بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 ارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز بیرجند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
11 ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر بارندگی در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
12 ارزیابی تغییرات پارامترهای اقلیمی (دما و بارندگی) برای دوره آینده نزدیک مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
13 ارزیابی توابع کاهش جذب آب گندم در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 ارزیابی روشهای نوین در حذف آلاینده ها از خاک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
15 ارزیابی طرح انتقال آب به حوضه زاینده رود از طریق تونل بهشت آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 ارزیابی عملکرد ارقام مختلف گندم و تاریخ های مختلف کاشت با استفاده از مدل DSSAT در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
17 ارزیابی عملکرد طرح تجمیع و تصفیه فاضلاب شهری بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
18 ارزیابی عملکرد کشت آکواپونیک در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
19 ارزیابی عملکرد کلر زنی در فرآیند ضدعفونی آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
20 ارزیابی فنی و زیست محیطی اثرات پخش مصنوعی سیلاب منطقه سیوجان بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
21 ارزیابی فنی و زیست محیطی اثرات تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی سیوجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 ارزیابی مدل Aqua Crop در مدیریت کم آبیاری و شوری گندم در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد گندم تحت کیفیت ها و کمیت های مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب
24 ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از شاخص خشکسالی استاندارد شده در استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
25 استفاده از آبهای نامتعارف در شرایط مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
26 استفاده بهینه آب کشاورزی با روش آبیاری قطره‌ای TAPE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
27 استفاده بهینه از منابع آب با پرورش آبزیان در شرایط بحران آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
28 اشتغال زایی در بخش آب کشور در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
29 افزایش راندمان کاربرد آب در شرایط وجود محدودیت‌های کمی و کیفی آب در مناطق خشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
30 امکان سنجی استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
31 امکان سنجی انتقال آب بین حوضه ای از خلیج فارس به استان کرمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
32 امکان سنجی تصفیه پساب با استفاده از اشعه UV برای جلوگیری از آلودگی خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
33 انتخاب پارامترهای ورودی به مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشیبان جهت تخمین سطر ایستابی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
34 Determine the optimal production functions of wheat in arid areas (Case Study: Southern Khorasan in Iran) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
35 Effect of Various Irrigation Treatments on Qualitative and Quantitative Characteristics of Sweet Corn (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
36 Optimization of surface irrigation systems, using Soil Infiltration equations (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
37 The flourishing of agricultural economy in arid areas through optimal management of irrigation water (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
38 بحران آب و چالش‌های موجود در بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
39 برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی دشت بیرجند9 (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
40 برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 برآورد شوری آب زیرزمینی با استفاده از مدل داده های ترکیبی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
42 برآورد میزان رواناب و تعیین مناطق مولد سیل حوزه آبخیز پلباغ شهر بیرجند با استفاده از GIS و RS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
43 بررسی اثر شوری آب و خاک بر کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
44 بررسی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
45 بررسی اثر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک بر سبز شدن شاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
46 بررسی اثر کمپوست بر رشد گیاه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
47 بررسی اثرات پساب تصفیه شده و لجن فاضلاب بر خصوصیات خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
48 بررسی ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
49 بررسی استفاده از پساب تصفیه شدهی فاضلاب شهری برای کشاورزی (مطالعه موردی تصفیه خانه تربت حیدریه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
50 بررسی امکان پرورش ماهی (در قفس) در کانالهای شبکه آبیاری دز و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
51 بررسی امکانات افزایش راندمان کاربرد آبیاری شیاری در راستای مقابله با بحران آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
52 بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری منابع تامین آب شرب روستاهای شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
53 بررسی پراکندگی مکانی و زمانی خشکسالی تحت تأثیر تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
54 بررسی تاثیر زاویه آبگیری بر الگوی جریان و رسوب در دهانه آبگیرها (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
55 بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر شاخص های رشد گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
56 بررسی تاثیر شیوه آبیاری بر منابع آب و کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
57 بررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی و توپوگرافی بر شبیهسازی سطح ایستابی با استفاده از مدل LS-SVM مطالعه موردی: دشت ایذه) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
58 بررسی تغییر اقلیم در دوره های آتی به کمک مدل SDSM ( مطالعه موردی حوضه بهشت آباد کارون شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
59 بررسی توان خودپالایی رودخانه لاوین چای در محل ایستگاه دربکه استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 بررسی حذف کروم از پساب با استفاده جاذب های زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
61 بررسی راهکارهای عملی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش آب مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
62 بررسی رگبارهای منطقه ای در راستای کاهش مخاطرات زمین شناسی مهندسی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
63 بررسی روش های ارزیابی پتانسیل سیل خیزی حوضه های شهری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
64 بررسی روند تغییر اقلیم با شاخص های اقلیمی حدی (مطالعه موردی: ایستگاه شهرکرد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
65 بررسی ساختار سنتی مدیریت توزیع آب و راهکارهای بهبود آن (مطالعه موردی: اراضی پایاب سد دوستی سرخس) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
66 بررسی سازگاری روش های آبیاری تحت فشار در شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
67 بررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف سنگین (کروم و کادمیم) از فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
68 بررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف فلز سنگین کادمیوم از فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
69 بررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف فلز سنگین کروم شش ظرفیتی از فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
70 بررسی عملکرد جاذب ها در حذف عناصر سنگین از محیط های آبی به روش پیوسته (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
71 بررسی عملکرد روش های جذب رنگ از پساب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
72 بررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
73 بررسی کارایی مخروط کاج و کربن فعال آن در حذف فلزات سنگین و رنگ از آب و پساب (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
74 بررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
75 بررسی کیفی آب رودخانه علی آباد هوراند و پیش بینی اثرات توسعه انسانی برآن مطالعه موردی سدعلی آبادهوراند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
76 بررسی کیفی آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک GIS مطالعه موردی: دشت بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
77 بررسی کیفیت آب رودخانه خرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
78 بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند به منظور استفاده مجدد در کشاورزی (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
79 بررسی مشکل رسوب در سد کرخه و ارایه راهکارهای آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
80 بررسی مشکلات سیستم های آبیاری تحت فشار در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
81 بررسی همبستگی بین صفات عملکردی و اجزای عملکرد در تأثیر کم آبیاری در دو رقم ذرت به روش آبیاری شیاری و نوار تیپ (T-tip) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
82 بهره‌برداری از منابع آب‌های شور در شرایط محدودیت کمّی آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
83 بهینه سازی الگوی کشت با رویکرد آب مجازی در راستای پایداری منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
84 بهینه سازی پوشش کانالهای آبیاری با مواد ژئوسنتتیک (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
85 بهینه سازی تخصیص آب به حوضه های مبدا و مقصد با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره و در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
86 بهینه سازی ضرایب مربوط به پارامترهای کیفی آبخوان بمنظور پیش بینی ضریب انتقال سفره آب زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
87 بهینه سازی مصرف آب در شرایط توأم شوری و کم آبی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
88 بهینه سازی معادله تجربی قابلیت انتقال آبخوان با استفاده از پارامترهای آلودگی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب
89 پالایش زیستی آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
90 پایش پارامترهای هواشناسی به منظور ارائه راهکارهای منطقی در مقابله با پدیده خشکسالی (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
91 پایش عناصر دمایی تحت تاثیر تغییر اقلیم به وسیله خروجی های ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
92 پهنه بندی اقلیمی استان خراسان جنوبی برمبنای ضریب دو مارتن و به روش عکس فاصله در دوره 2009-1988 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
93 پهنه بندی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مطالعه موردی سربیشه استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
94 پهنهبندی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مطالعه موردی در میان اسدآباد استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
95 تاثیر آبیاری جویچه ای یک در میان بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت شیرین (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
96 تاثیر روش های مختلف آبیاری و کم آبیاری بر بهینه سازی و بهره وری مصرف آب (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
97 تاثیر شدت جریان الکتریکی بر راندمان حذف فلز سنگین کروم از خاک به روش الکتروسینتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
98 تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر عملکرد محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
99 تأثیر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک و آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب در دوگیاه شاهی و تربچه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
100 تأثیر مدیریت آبیاری و کم آبیاری در روش آبیاری جویچه ای یک درمیان متناوب بر روی ذرت شیرین (دریافت مقاله) همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
101 تأثیرات کم آبیاری بر ارتقاء بهره وری آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
102 تجربه استفاده از روش آبیاری قطره ای (TAPE) در اراضی کشاورزی پشینه زار اندیمشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
103 تحلیل عدم قطعیت در براورد بارش تحت تاثیر تغییر اقلیم مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
104 تحلیل کیفیت آب و بررسی ارتباط آن با دبی رودخانه قزل اوزن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
105 تخمین ضرایب هیدرودینامیک آبخوان در اکیفرهای آزاد مطالعهموردی دشت سربیشه استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
106 تعیین ضریب همبستگی بین فاکتورهای منابع مختلف آب (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
107 تعیین عمق بهینه آبیاری در شرایط مدیریتی مختلف آبیاری مزرعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
108 تعیین مکانهای مناسب کیفی اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دشت زاوه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
109 تعیین مناطق مستعد جمع اوری آب باران باتکیه بر ظرفیت تولید رواناب در حوضه و به کمک سیستم پشتیبانی تصمیم DSS مبتنی بر GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
110 چکیده مقاله (بررسی کاشت گیاه اسفرزه در استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
111 حذف فلزات سنگین توسط فرآیند گیاه پالایی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
112 حذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از لوفا استوانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
113 زهکشی جاده های جنگلی شیوه ای کارا در جهت کاهش فرسایش تا رویکرد حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
114 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت بهینه مصرف آب با رویکرد دانشگاه سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه سبز
115 طبقه بندی کیفی آب زیرزمینی دشت سربیشه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
116 کاربرد GIS و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش آب (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
117 کاربرد تصاویر ماهواره ی در برآورد پتانسیل سیلخیزی (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی - حوزه شهری بیرجند) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
118 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصولات زراعی تحت تنشهای ابی و شوری در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
119 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد افت لوله های ابرسانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
120 کشاورزی ارگانیک راهکاری در جهت توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
121 کشت خیار گلخانه ای راهکاری مناسب در راستای افزایش کارایی مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
122 کمآبیاری با آب شور به منظور ارتقاء بهرهوری مصرف آب در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
123 محاسبه حجم آبخون دشت گناباد در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
124 محاسبه و پهنهبندی تبخیرو تعرق در استان خراسان جنوبی با استفاده از روش IDW (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
125 مدیریت آب کشاورزی در مناطق خشک با رویکرد آب مجازی از طریق تکنیک بهینهسازی ژنتیک (GA) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
126 مدیریت آب و الگوی کشت با رویکرد آب مجازی در شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
127 مدیریت آبیاری به روش های زمین آمار برای بهینه سازی پهنه بندی ET0؛ مطالعه موردی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
128 مدیریت پسماند شهری، فرصتها و تهدیدها (منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
129 مدیریت پسماندشهری فرصت هاوتهدیدهامنطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
130 مدیریت زراعی در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل DSSAT(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
131 مدیریت منابع آب در بخش توزیع (در شرایط توأم شوری و کم آبی) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
132 مروری بر خصوصیات زراعی و ارزش تغذیه ای گیاه کینوا (Chenepodium quinoa Willd) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
133 معرفی حوضه زهره و مشکلات اجرایی طر حهای آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
134 مقایسه دو استراتژی متفاوت در مکان یابی مناطق مستعد جمع اوری باران به کمک سیستم پشتیبانی تصمیم DSS مبتنی بر GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
135 مقایسه روش فاکتوریل کامل و تاگوچی در پیش بینی تبخیر از خاک تحت تیمارزئولیت (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
136 مقایسه روشهای اسمزمعکوس و الکترودیالیز در تصفیه آب (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
137 مقایسه مدلهای رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی در برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
138 مقایسه ی روش های تجربی تعیین تبخیر در بیرجند و ارائه بهترین مدل تک پارامتره (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
139 مقایسهی روشهای سنتی و نوین استحصال آب باران در منطقهی شوراب بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
140 مکان یابی تصفیه خانه آب شرب به وسیله ی مدلسازی آلودگی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب
141 مکانیزم توسعه پاک و چالش های پیش روی توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
142 مهندسی ارزش در مطالعات پروژه ی دشت گمبیری ( حوضه رود کابل- افغانستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
143 مهندسی ارزش طرح تغذیه مصنوعی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
144 نحوه مدیریت منابع آب (گذشته و حال) در شهرستان دامغان و نواحی آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
145 نحوه مدیریت منابع آب(گذشته و حال)درشهرستان دامغان و نواحی آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
146 نقد بند انحرافی شوراب- سیوجان به عنوان یک سطح آبگیر مصنوعیو مقایسه با بند سارهای سنتی موجود در منطقه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
147 نقش کارست در سدهای ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
148 نقش کم آبیاری در کشاورزی پایدار مناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
149 نقش مدیریت، برنامه ریزی و فرهنگ سازی عمومی در بهره وری بهینه آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
150 واسنجی روابط تجربی برای برآورد سیلاب حداکثر در زیر حوضه های آبریزمارون وزهره(دراستان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)