خانم دکتر دنا فیروزآبادی

دکتر دنا فیروزآبادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خانم دکتر دنا فیروزآبادی

Dr. Dena Firouzabadi

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر دنا فیروزآبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار علمیفصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی