آقای دکتر یوسف رمضانی

دکتر یوسف رمضانی

آقای دکتر یوسف رمضانی

Dr. Yosef Ramezani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یوسف رمضانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران دانشگاه بیرجند، بیرجند بهمن 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین اعتماد به مدیریت و به اشتراک گذاشتن دانش و نقش میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستند سازی دانش (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 4، شماره: 8
2 بررسی کارایی طوقه های ال شکل در کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 2
3 تاثیر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی در اعتماد سازمانی غیرشخصی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
2 اثر تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد پنبه تحت شرایط سناریوی انتشار A1B مطالعه موردی: دشت بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
3 اثر تغییر اقلیم تحت شرایط سناریوی انتشار B1 بر رشد و عملکرد پنبه مطالعه موردی: دشت بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
4 اثر نسبت استغراق دیوار موازی بر کاهش حداکثر عمق آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
5 اثرات احداث دیوار مرزی بریکنواختی بستر در نزدیکی تکیه گاه پل (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
6 اثرطول تکیه گاه برآبشستگی تکیه گاه پل درمقطع مرکب (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 ارزیابی کیفی آب رودخانه کارون ازجنبه مصرف کشاورزی و شرب (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 امنیت شغلی با رویکرد سلامت و ایمنی و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
9 برآورد ضریب پخشیدگی طولی در آبراهههای طبیعی با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
10 بررسی آزمایشگاهی الگوی توزیع سرعت در دشت سیلابی دارای پوشش گیاهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تعداد ردیف بلوک های مکعبی در حوضچه ترسیب بر وضعیت نهشته شدن رسوبات (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه نصب بلوک های مکعبی در حوضچه ترسیب بر وضعیت نهشته شدن رسوبات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
13 بررسی آزمایشگاهی میدان سه بعدی جریان پیرامون تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی اثر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 بررسی تاثیر عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات تلفن همراه با نقش واسطه گری انگیزه های درونی و بیرونی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
16 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی سازمانهای یادگیرنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
17 بررسی تاثیر کاربری اراضی بر آسیب پذیری آبخوان با استفاده از روش دراستیک و ANP (مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
18 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر تصویر ذهنی مثبت مشتریان مطالعه موردی : بانک سینا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
19 بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بر خلق دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
20 بررسی تحقیقات انجام شده در خصوص تاثیر موانع و زبری بر شرایط جریان های غلیظ (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز (مطالعه موردی: شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
22 بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت با بهره گیری از نقش میانجی رضایت شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
23 بررسی عوامل موثر بر تمایل به ترک خدمت با در نظر گرفتن نقش میانجی گری رضایت شغلی ( مورد مطالعه: اساتید و اعضای هییت علمی یک موسسه آموزش عالی ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
24 بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی پرسنل بیمارستان فارابی از کیفیت خدمات مالی بانک رفاه با نقش واسط ارزش ادراک شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
25 بررسی میزان تأثیر جریان های غلیظ بر روند رسوبگذاری مخزن سد سفیدرود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 بررسی نقش ابعاد سازمانی در تسهیم دانش و ایجاد سرمایه دانشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
27 بررسی و تدوین استراتژی های منابع انسانی (مطالعه موردی شرکت گاز خراسان رضوی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
28 بررسی و مقایسه مطالعات انجام گرفته در زمینه آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی وقوع جریان های غلیظ در مخزن سد سفیدرود (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
30 برسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ مشارکتی با تعهدسازمانی در میان پرستاران مطالعه موردی بیمارستان فارابی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
31 برندسازی حسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
32 برون سپاری و مکانیزم های کنترل سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
33 تاثیر ادراک کارکنان از مسیولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت های ساخت و ساز مسکن شهر مشهد (مطالعه موردی: شرکت های خصوصی ساخت و ساز مسکن شهر مشهد در سال 1395) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
34 تاثیر روش آبیاری، رژیم آبیاری و نوع کوددهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
35 تاثیر زبری سطح طوقه بر کارایی آن در کاهش آبشستگی تکیه گاه پل با مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 تاثیرسرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی بانقش میانجی فعالیت کارآفرینانه موردمطالعه، بانک های خصوصی خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
37 تحلیل مدل تناسب و انعطاف پذیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
38 توپوگرافی آبشستگی پیرامون دیوار موازی مستغرق در تکیه گاه پل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
39 حسابداری منابع انسانی: مفهومی مربوط به گذشته وآینده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
40 شبیه سازی حرکت آلودگی در آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
41 شبیه سازی کیفی نیترات دشت بیرجند با استفاده از مدل عددی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
42 شناسایی عوامل موثر برتوسعه کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی : اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
43 مدیریت منابع انسانی سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
44 مقایسه مدل های آشفتگی در آبگیر 90 درجه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران