خانم پروین نقی زاده

پروین نقی زاده گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران

خانم پروین نقی زاده

Parvin Naghizadeh

گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پروین نقی زاده در مجلات و ژورنالها