آقای دکتر رسول آقالری

دکتر رسول آقالری دانشگاه ارومیه

آقای دکتر رسول آقالری

Dr. Rasoul Aghalary

دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رسول آقالری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند