آقای دکتر Bilal Bilalov

دکتر Bilal Bilalov Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan.

آقای دکتر Bilal Bilalov

Dr. Bilal Bilalov

Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Bilal Bilalov در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند