آقای دکتر کریم ایواز

دکتر کریم ایواز دانشگاه تبریز

آقای دکتر کریم ایواز

Dr. Karim Ivaz

دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کریم ایواز در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحریریه‌ی آنالیز ریاضی سهند