آقای حجة الاسلام سیدعلی آقایی

حجة الاسلام سیدعلی آقایی

آقای حجة الاسلام سیدعلی آقایی

Seyed ali Aghaei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام سیدعلی آقایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه پایش سبک زندگی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انسجام قرآن؛ رهیافت فراهی اصلاحی درتفسیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای قرآنی دوره: 13، شماره: 49
2 بررسی حدیث شناسی خاورشناسان: تبیین و تحلیل یا ترجمه و تدوین (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 22، شماره: 3
3 بررسی حدیث شناسی خاورشناسان: تبیین و تحلیل یا ترجمه و تدوین (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 22، شماره: 1
4 جدل با سخن حق نکنیم (تکمله ای بر بررسی حدیث شناسی خاورشاسان (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 22، شماره: 4
5 حدیث به مثابه داد هتاریخی: مروری بر رهیافت های محققان غربی به مسیله وثاقت احادیث اسلامی (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 23، شماره: 4
6 رهیافت هایی به قرآن (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 22، شماره: 3
7 شیخ محمدتقی شوشتری و انتقادهای رجالی او بررسی تطبیقی قاموس الرجال و تنقیح المقال (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 18، شماره: 3
8 فراز و فرود سپرده پژوهی در غرب (مروری بر کتاب سیره پژوهی در غرب، برگزیده متون و منابع) (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 19، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ژیوتوریسم و وضعیت زمین شناسی دره شمخال در منطقه باجگیران- حوضه رسوبی کپه داغ شمال شرق ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی
2 ژیومورفولوژی و چالش های گردشگری و زیست محیطی حوضه آبریز رودخانه شاندیز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژیومورفولوژی و چالش های محیطی