آقای قاسم کاوه‌ای

قاسم کاوه‌ای پژوهشگاه مواد و انرژی

آقای قاسم کاوه‌ای

Ghasem Kavehei

پژوهشگاه مواد و انرژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای قاسم کاوه‌ای در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رییس کمیته علمی دومین همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی - تاریخی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی و پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران اردیبهشت 1395