خانم منیژه هادیان دهکردی

منیژه هادیان دهکردی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی

خانم منیژه هادیان دهکردی

Manizeh Hadian dehkordi

پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم منیژه هادیان دهکردی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی - تاریخی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی و پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران اردیبهشت 1395