آقای دکتر George Perry

دکتر George Perry Professor of Biology, Semmes Foundation Distinguished Chair in Neurobiology, College of Sciences, University of Texas at San Antonio, USA

آقای دکتر George Perry

Dr. George Perry

Professor of Biology, Semmes Foundation Distinguished Chair in Neurobiology, College of Sciences, University of Texas at San Antonio, USA

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر George Perry در مجلات و ژورنالها