آقای پروفسور Marcin Marcin

پروفسور Marcin Marcin

آقای پروفسور Marcin Marcin

Prof. Paprzycki Paprzycki

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور Marcin Marcin در مجلات و ژورنالها