آقای پروفسور Sudhakar Radhakrishnan

پروفسور Sudhakar Radhakrishnan Professor & Head in Electronics and Communication Engineering, Dr.Mahalingam College of Engineering and Technology, India

آقای پروفسور Sudhakar Radhakrishnan

Prof. Sudhakar Radhakrishnan

Professor & Head in Electronics and Communication Engineering, Dr.Mahalingam College of Engineering and Technology, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور Sudhakar Radhakrishnan در مجلات و ژورنالها