آقای دکتر محمدرضا امین‌ناصری

دکتر محمدرضا امین‌ناصری سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان

آقای دکتر محمدرضا امین‌ناصری

Dr. Mohammadreza Aminnaseri

سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا امین‌ناصری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان گیلان، آستانه اشرفیه اردیبهشت 1395
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان گیلان، آستانه اشرفیه تیر 1396
رئیس کنفرانس سومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان گیلان، آستانه اشرفیه آبان 1397