آقای هوشنگ پروازپور

هوشنگ پروازپور مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان

آقای هوشنگ پروازپور

Hoshang Parvazpour

مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای هوشنگ پروازپور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان گیلان، آستانه اشرفیه اردیبهشت 1395
دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان گیلان، آستانه اشرفیه تیر 1396