آقای دکتر پرویز کفچه

دکتر پرویز کفچه

آقای دکتر پرویز کفچه

Dr. Parviz Kafcheh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر پرویز کفچه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت شرکت خدمات برتر، تهران بهمن 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات مدیریت دانش بر بهبود فعالیت های تخصصی گمرک ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
2 الگوی عوامل سازمانی موثر بر نوآوری استراتژیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 ایستایی دانش پارادایم جدید در مدیریت دانش مطالعه موردی بانک های خصوصی و دولتی در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
4 بخشبندی مشتریان بانکی در جامعه دانشجویان بر اساس انتظارات شناسایی شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
5 بررسی ارتباط بین دارایی های مدیریت دانش بازاریابی با عملکرد سازمانی در شرکت های بیمه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
6 بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر کارآفرینی دانشگاهی مطالعه موردی: دانشگاه کردستان و دانشگاه آزاد واحد سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
7 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توعسه نوآوری استراتژیک مورد مطالعه (صنایع کوچک و متوسط استان کردستان) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
8 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر تفکر استراتژیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
9 بررسی تاثیرنقدشوندگی بردرآمد هرسهم شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع: دارو، شیمیایی، موادغذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
10 بررسی رابطه ارزش های سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
11 بررسی رابطه استراتژی های مدیریت تعارض و عملکرد شغلی مطالعه موردی: مدیران کل ادارات دولتی استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
12 بررسی رابطه بین رهبری مبادله رهبر – پیرو و تفکراستراتژیک در سطح سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
13 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثر بخش استراتژی سازمان مورد مطالعه:(کارخانجات صنایع غذایی استان آذربایجان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
14 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مشتری با نوآوری سازمانی در شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط شهرستان سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
15 بررسی رابطه بین ویژگی های فردی و گرایش به کارآفرینی اجتماعی مدیران موسسات خیریه شهرستان سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
16 بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و تفکر استراتژیک در واحد های صنعتی استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
17 بررسی نگرش به بازاریابی محیطی با رویکرد محیط زیست و تاثیر آن بر تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان (سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
18 برند نوآوری در کسب و کار : مفاهیم، مدل ها و شاخص ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 تاثیر بازاریابی حسی بر تصمیم گیری مشتریان در سازمانهای خدماتی شهرستان همدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
20 تاثیر گرایش استراتژیک بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش واسط نوآوری شرکتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
21 تحلیل اثرات محیط زیست به عنوان تعهد بر تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان کردستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
22 تحلیل اثرات محیط زیست به عنوان عدالت بر تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان کردستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
23 تحلیل اثرات محیط زیست به عنوان فرصت بر تصویر ذهنی برند (مورد مطالعه: شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستان سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
24 در این رابطه تعدد مراکز تصمیم گیری و صادرات با عملکرد صادراتی در شرکت های صادراتی استان کردستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
25 رویکردی تلفیقی مبتنی بر مدل های تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت برای بودجه بندی سرمایه ای با لحاظ نمودن معیارهای کیفی (مطالعه موردی: بانک صنعت و معدن استان کردستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
26 مدلی ازعوامل موثربرایستایی دانش مطالعه موردی بانکهای خصوصی و دولتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش