آقای دکتر محمد فروهر

دکتر محمد فروهر

آقای دکتر محمد فروهر

Dr. Mohammad forouhar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد فروهر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت شرکت خدمات برتر، تهران بهمن 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین رابطه سرمایه روانشناختی وکارآفرینی سازمانی اعضای هییت علمی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استراتژی سازمانی مثبتگرا زمینه ساز کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
2 استراژدی مثبت: فرا سوی حل مسئله درسهایی از روانشناسی مثبت گرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
3 بررسی رابطه بین نوآوری و تغییر و کسب مزیت رقابتی در بین بنگاههای کوچک و متوسط ایران مطالعه موردی بنگاههای کوچک و متوسط استان سمنان (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
4 تئوری سازمانی مثبت گرا :دریچه ای به سوی شکوفایی فردی و سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
5 تحلیلی بر تأثیر رفتار سازمانی مثبت گرا بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)
6 رابطه مدیریت دانش بامنابع انسانی و فرهنگ سازمانی و عوامل موثردراستقرار موفقیت آمیز آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
7 رفتار سازمانی و پژوهش سازمانی مثبت گرا:رویکردهایی نوین به مدیریت و رهبری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
8 روابط انسانی مثبت گرا و بهبود سلامت و عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
9 سرمایه روانشناختی وتوسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
10 مدیریت اخلاقی و اخلاق سازمانی مبانی، موانع و راهکارها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
11 مدیریت سرمایه روانشناختی سازمان:رویکردی نوین به خلق مزیت رقابتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
12 مدیریت سرمایه های نامشهود سازمانی برمبنای مدل POB (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
13 مروری برپژوهشهای سرمایه روانشناختی درایران: چالشها وچشم اندازها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
14 معناداری در کار: معنا و منابع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
15 نیاز به مثبتگرایی: چالشها و افقهای مدیریت سازمانها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
16 یادگیری خود راهبر ابزار تحقق توسعه منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها