آقای مهندس مهرداد آقاجانی

مهندس مهرداد آقاجانی

آقای مهندس مهرداد آقاجانی

Mehrdad Aghajani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس مهرداد آقاجانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته هشتمین همایش ملی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر اسفند 1394