آقای مهندس محمد جواد رحیمیان

مهندس محمد جواد رحیمیان

آقای مهندس محمد جواد رحیمیان

Mohammad Javad Rahimian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محمد جواد رحیمیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهدو فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی مکانیک
ويراستار انگليسيفصلنامه فناوری آموزش