خانم الهام ماست بندزاده

الهام ماست بندزاده کارشناس پژوهش و کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

خانم الهام ماست بندزاده

Elham Mast Bandarzadeh

کارشناس پژوهش و کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم الهام ماست بندزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدير پايگاه فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی