آقای دکتر نعمت الله موسی پور

دکتر نعمت الله موسی پور دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر نعمت الله موسی پور

Dr. Nematolah Pourmusa

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نعمت الله موسی پور در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نعمت الله موسی پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) بنیاد خیریه راهبری آلاء، تهران اسفند 1395
دبیر شورای علمی دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز) بنیاد خیریه راهبری آلاء، تهران دی 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از دبستان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 6
2 ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 1
3 ارزشیابی پویانمایی های دینی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 1، شماره: 3
4 بررسى مقایسه اى الگوى پوشش دانشجویان دانشگاه هاى دولتى، پیام نور و آزاد اسلامى (مطالعه موردى شهر بافت) (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 15
5 پدرسالاری فرهنگی؛ سبکی از مدیریت فرهنگی در نظام تربیت معلم ایران (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 4
6 تاملی بر پژوهش میان رشته ای در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
7 تبیین فرهنگی انتقال تجربه مدیریتی: تحلیلی بر عمل مدیران آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 7، شماره: 25
8 تجربه اجرای برنامه درسی میان رشته ای در ایران بررسی موردی دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
9 ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» به کمک برنامه درسی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 19
10 دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 42
11 رابطه ی بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 48
12 سبک زندگی آموزش گران علوم انسانی در محیط های دانشگاهی ایران از آرمان های دینی تا واقعیت های سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 4
13 سیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 2
14 کالبدشکافی دانش محتوایی تربیتی به عنوان نوعی دانش میان رشته ای برای تدریس دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 1
15 میزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
16 میزان ثبات مدیریت مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 2، شماره: 4
17 نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش سواد اطلاعاتی گامی تازه در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی
2 ارایه الگوی کارآمد تربیتی امور خیر و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
3 ارایه الگوی مناسب جهانی سازی اهداف آموزش های فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
4 ارایه ی الگوی مناسب جهت جهانی کردن آموزشهای فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
5 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی مدیران مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
6 بررسی مبانی هنری وزیبایی شناسی به قصد ارائه گزاره های تجویزی برای تغییر برنامه های درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
7 برنامه درسی ملی وتغییر در برنامه های درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
8 برنامه ریزی میان رشته ای وتغییر در برنامه های درسی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
9 تأملی برفرآیندتربیت معلم وابعاد چهارگانه آن، مطالعه ای پدیدارنگارانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تربیت معلم
10 تغییر در اجرا (علت مقاومت وراه های غلبه بر مقاومت ) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
11 توجه به جهانی شدن درتحول هدفهای آموزش ابتدایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
12 جهانی شدن و بومی ماندن دربرنامه درسی ریاضی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
13 جهانی شدن وبومی ماندن دربرنامه ی درسی ریاضی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
14 حمایت از دانش آموزان استثنایی با (ارائه روشی بهتر و منصفانه تر) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
15 کلاس های چندپایه، جنبه مغفول برنامه درسی ملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 مدیریت دانش و رابطه آن با یادگیری معنادار دانشجویان مطالعه موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
17 معرفی نظریه ارتباط گرایی و ارایه الگوی طراحی آموزشی متناسب با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
18 نظام برنامهریزی درسی متناسب باتوسعه سواد اطلاعاتی (دریافت مقاله) همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی
19 نقش مطالعات میان رشته ای در تغییر برنامه درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
20 نقش و جایگاه تربیت هنری در آموزش و پرورش چند فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی