خانم دکتر بی بی زینب حسینی

دکتر بی بی زینب حسینی استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج

خانم دکتر بی بی زینب حسینی

Dr. Bibizeinab Hoseini

استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر بی بی زینب حسینی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی دانشگاه یاسوج، یاسوج اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پژوهشی درباره آیات متشابه لفظی قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 40، شماره: 2
2 رهیافتی زبان شناسانه به واژه ابتر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای قرآنی دوره: 18، شماره: 72
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 حکم فقهی حقوقی تعدد زوجات و ارتباط آن با عدالت در نظام خانواده (دریافت مقاله) همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده
2 رجعت از نگاه امام هادی علیه السلام با رویکردی به زیارت جامعه کبیره (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 کارکرد ابزار سیاق و ریشه شناسی در توجیه آیات متشابه لفظی در داستان حضرت موسی (ع) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
4 معناشناسی لهو در آیات و روایات (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
5 نقش توجه به روش تفسیر ساختاری در برداشت جدید تفسیری از برخی آیات مربوط به حضرت ابراهیم (ع) در سوره بقره (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی