خانم دکتر بهارک معتمد وزیری

دکتر بهارک معتمد وزیری

خانم دکتر بهارک معتمد وزیری

Dr. Baharak Motamedvaziri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر بهارک معتمد وزیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری شرکت کیان طرح دانش و پژوهشکده جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان شرقی، تبریز اردیبهشت 1395
دبیر علمی دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار شرکت کیان طرح دانش، تهران اسفند 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکارهای کنترل بهمن در مناطق بهمن خیز، با استفااده از پهنه بندی خطر بهمن: مطالعه موردی شهرستان سمیرم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
2 ارزیابی دفن و تفکیک زباله از مبدا و تهیه کمپوست با همکاری و مشارکت جوامع محلی و بومی ( منطقه مورد مطالعه: روستای سرتخت، شهرستانصحنه، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت
3 انتخاب مناسب ترین توزیع آماری در ایستگاه های هیدرومتری شاخص حوزه آبخیز سفید رود براساس آمار دبی حداکثر روزانه (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 انواع بهمن های برفی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
5 Landslides susceptibility mapping as a tool for sustainable development (Case Study: Taleghan Watershed) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت
6 بررسی اثرات اقتصادی - اجتماعی پروژه سد زاگرس گیلانغرب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
7 بررسی انجام عملیات آبخیزداری درکاهش اثرات خشکسالی(مطالعات موردی حوزه آبخیز فوجرد- قم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
8 بررسی پدیده یخ زدگی ذوب در پیدایش رسوبات واریزه ای و تاثیر آن بر مناطق شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
9 بررسی تاثیر تغیرات اقلیم، بر ذوب برف و یخ و اثرات زیست بومی ان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
10 بررسی تغییرات کاربری اراضی در منطقه سیاهرود قائمشهر با استفاده از تکنیکهای RSوGIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
11 بررسی نقش کاربری اراضی در تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
12 بررسی نقش کاربری اراضی در وقوع فرسایش خاک با استفاده از مدل های RUSLE و MPSIAC (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 پهنه بندی خطر و ارزیابی خسارت سیل با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی وهیدرولیکی مطالعه موردی : بازه ای از رودخانه هلیل رود در شهرستان رابر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 تاثیر عوامل اقلیمی بر وقوع بهمن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
15 تاثیر عوامل انسانی بر وقوع بهمن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
16 تاثیر عوامل زمینی بر وقوع بهمن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
17 تهیه نقشه حساسیت وقوع زمین لغزش در بخشی از حوزه آبخیز تجنبا استفاده از روش نسبت فراوانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
18 مدیریت بحران در مناطق بهمن خیز و نقش آن در توسعه شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری