آقای دکتر سجاد شفیعی

دکتر سجاد شفیعی استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه شهرکرد

آقای دکتر سجاد شفیعی

Dr. Sajad Shafiee

استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سجاد شفیعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیتحقیق در آموزش زبان انگلیسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Corpus-Based Contrastive Analysis of Stance Strategies in Native and Nonnative Speakers’ English Academic Writings: Introduction and Discussion Sections in Focus (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی تحقیقات در آموزش زبان دوره: 2، شماره: 4
2 The Impacts of Level of Education and Economic Status on the Choice of Address Terms by Young Couples (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی پاسخگویی شبکه توزیع هوشمند به عملکرد خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparison of Vocabulary Learning Strategies Among Elementary Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) همایش ملی زبان، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
2 ارزیابی شارژ خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه بر روی شبکه توزیع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر و مهندسی پزشکی
3 Effects of English and Persian Subtitles on Oral Fluency and Accuracy of Intermediate Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) همایش ملی زبان، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
4 L2 Teachersʼ and Learnersʼ Beliefs about Grammar (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
5 Management of Energy in Smart Distribution Network Response to operation peformance of Plug-in Hybrid Electric Vehicles (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
6 برنامه ریزی بهره برداری از منابع بادی در کنار راهکارهای مدیریت مصرف و ذخیره سازها با در نظر گرفتن بازار انرژی و رزرو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز1420 و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
7 جایابی و تعیین سایز بهینه جبران سازهای استاتیکی و منابع تولید پراکنده جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز1420 و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
8 حذف بار توسط معیار های جدید پایداری ولتاژ (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی برق
9 روش نوین جهت افزایش دقت و بهبود سرعت در شناسایی پارامتر های تابع انتقال ماشین های جریان مستقیم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز1420 و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات