آقای دکتر رضا بیریا

دکتر رضا بیریا استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)

آقای دکتر رضا بیریا

Dr. Reza Biria

استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا بیریا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهتحقیق در آموزش زبان انگلیسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Syntactic Priming Effects on EFL Learners’ Production and Retention of Indirect Questions (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Contrastive Pragmalinguistic Analysis of Theme Zone and Its Necessity in Two Different Persian Translated Versions of The Secret (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحقیقات در آموزش انگلیسی، ترجمه و زبانشناسی
2 Activating Lexical Learning Strategic Plan Based on Depth and Breadth of Active/Passive L2 Lexical Repertoire (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بررسی مسایل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی و زبان شناسی
3 Exploring Iranian Translation Students` Attitudes of Hybrid Learning Approach To Improve L2 Advanced Writing Skills (دریافت مقاله) همایش ملی زبان، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
4 Exploring the Relationship between Learner Variables and Application of Reading Strategies: The Case of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 Improving Willingness to Communicate of Intermediate Iranian EFL Learners Through Process-Based Writing Instruction (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6 Iranian Test-takers’ Field of Study and Their Performance on TOEFL Sub-tests: A Correlational Study (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
7 The Impact of Translating Ability and its Accuracy on the Oral Performance of Intermediate Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان