آقای دکتر محمود هریسچیان

دکتر محمود هریسچیان

آقای دکتر محمود هریسچیان

Dr. Mahmood Harischian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود هریسچیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس ، دی 1348

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوریتمی جهت تحلیل تاخیر در پروژه های ساخت و تعین سهم هر یک از عوامل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
2 ارائه نتایج جامع المان محدود در زمینه پایه ستون مدفون گوه ای با مقاومت فشاری MPA25 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
3 ارایه مدل مدیریت تدارک پیمانکار جزء بر حسب معیارهای پیمانکار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی نظام تامین و تدارکات در پروژه ها
4 ارزیابی پروژه های عمرانی با استفاده از فرایندهای کنترل هزینه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
5 ارزیابی و بهبود مدیریت هزینه ی پروژه ها با استفاده از روشهای بودجه بندی و تخصیص هزینه در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
6 استفاده از سخت کنندههای عرضی برای افزایش ظرفیت دیوار برشیمرکب فولادی بتنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
7 بررسی اثر افزایش فاصلهی سوراخ ها در برش قالبی در اتصالات تحت کشش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
8 بررسی اثر تغییرات فاصله سوراخ گذاری در نبشی تحت کشش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
9 بررسی تغییرات عمق مدفون شدگی بتن بر رفتار پایه ستون گوه ای مدفون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 بررسی رفتار لرزه ای مهاربندهای زیپی تحت تحریکات لرزه ای حوزه دور و نزدیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
11 پارامترهای فنی و اقتصادی فرآیند ساخت سازه های صنعتی (سوله ها) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی عمران
12 تاثیر تغییرات در جنس بتن پایه ستون مدفون و ارزیابی عملکرد آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
13 تحلیل اجزای کف ستون ها تحت بار فشاری توام با برون محوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
14 تعیین آرایش بهینه ناوگان ماشین آلات عملیات خاکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 تعیین ضریب رفتار لرزه ای برجهای خنک کننده فلزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 تعیین ضریب رفتارلرزه ای برجهای خنک کننده فلزی قیفی شکل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 تعیین مقدار بهینه نسبت آب به سیمان بتن غلتکی سد قدرونی، با استفاده از معیارچگالی و زمان کارآیی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
18 تکنیکها و روش های برآورد هزین? پروژه (مطالعه موردی : حاصل بررسی پروژه های خطوط لوله گاز در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
19 تکنیکها و روش های بودجه بندی پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
20 حذف توقف کار در پروژه های ساخت خطی با استفاده از تکنولوژی RFID (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
21 راهکارهای مدیریت بحران مالی در کنترل هزینه پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
22 شناسایی عوامل موفقیت و عدم موفقیت اجرای مهندسی ارزش در پروژه های حوزه آب وزارت نیرو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
23 شناسایی و رتبه بندی مهم ترین چالش های قراردادهای سه عاملی در پروژه های راه سازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
24 کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود عملکرد کیفی پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
25 کاربرد و ضرورت مدیریت انرژی در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 معرفی پایهی ستون مدفون صلیبی گوه ای شکل و مدل سازی آن با نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
27 معرفی روش های مؤثر در ارزیابی و برآورد هزینه ی پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
28 معرفی فرآیند کنترل هزین? پروژه از دیدگاه مدیریت ساخت (مطالعه موردی : حاصل بررسی پروژه های خطوط لوله گاز در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری