آقای مهندس مهرداد غضنفری امرائی

مهندس مهرداد غضنفری امرائی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

آقای مهندس مهرداد غضنفری امرائی

Mehrdad Ghasanfari

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس مهرداد غضنفری امرائی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس ششمین همایش ملی حبوبات ایران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد اردیبهشت 1395