آقای دکتر مراد سپهوند

دکتر مراد سپهوند رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

آقای دکتر مراد سپهوند

Dr. Morad Sepahvand

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مراد سپهوند در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس ششمین همایش ملی حبوبات ایران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد اردیبهشت 1395
دبیر کنفرانس سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم آباد اسفند 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اقتصادی تناسب اراضی برای محصول ذرت در بخشی از منطقه دشت جایدر شهرستان پلدختر لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
2 ارزیابی تناسب کیفی اراضی برای چغندر قند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 بررسی تاثیر فرم زمین وجهت های جغرافیایی برنوع خاکها وبرخی ازخصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاکهای رویشگاه بلوط دارمازو Quercus infectoria Oliv) ) در منطقه شینه استان لرستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 تاثیر سیستمهای مختلف خاک ورزی بر عملکرد، شاخص های اقتصادی و مصرف انرژی تولید گندم آبی در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 تاثیر مصرف ب یرویه کود شیمیایی اوره بر تجمع نیترات در سبزی ها و به خطر افتادن سلامتی جامعه (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
6 تأثیر سوزاندن کاه و کلش گندم بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
7 تأثیرکشت شنی خیار بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های مناطق جنوبی استان لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
8 تحلیل انرژی- اقتصادی تولید محصولات زراعی بهاره در استان لرستان (مطالعه موردی: منطقه چغلوندی) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 تحلیل شاخص های آب و انرژی در تولید لوبیا قرمز ( مطالعه موردی: منطقه بیرانشهر لرستان ) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
10 تخمین میزان تولید خالص بیوماس BN و پتانسیل تولید Y برای محصول نخود در منطقه دشت جایدر شهرستان پلدختر لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
11 تعیین نیاز آبی، بهره وری و ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات زراعی بهاره استان لرستان (مطالعه موردی: دشت چغلوندی) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 مکان یابی پهنه های مستعد کشت زیتون در استان لرستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران