آقای دکتر جمال قناعت

دکتر جمال قناعت عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

آقای دکتر جمال قناعت

Dr. Jamal Ghenaat

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جمال قناعت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران اردیبهشت 1395