آقای دکتر مهدی صلحی

دکتر مهدی صلحی

آقای دکتر مهدی صلحی

Dr. Mahdi Solhi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی صلحی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی موسسه حیات پاک اتیه ساز و موسسه بهار زبان آموزان، اردبیل اردیبهشت 1395