آقای مهندس محمدرضا تقی دخت

مهندس محمدرضا تقی دخت

آقای مهندس محمدرضا تقی دخت

MOhammadreza Thaghidokht

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محمدرضا تقی دخت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی ، دی 1348