آقای مهدی حدادی نژاد

مهدی حدادی نژاد استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

آقای مهدی حدادی نژاد

Mahdi Hadadinezhad

استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی حدادی نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)، شیراز تیر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسید ان فنیل فتالامیک بر تشکیل میوه و برخی شاخص های مورفولوژیک حبه های چهار رقم انگور (Vitis Vinifera L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 1
2 اثر قطر و طول قلمه ریشه بر تکثیر ارقام خاردار و بی خار تمشک سیاه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از تمشک های سیاه ایران بر پایه صفات ریخت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
4 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های بادام و تعیین فاصله بین 16 منطقه جمع آوری نمونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
5 تاثیر رطوبت انبار و تنظیم کننده رشد اپی براسینولید بر ویژگی های پس از برداشت میوه پرتقال رقم تامسون ناول (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
6 تنوع مورفولوژیک تمشک های سیاه در مناطقی از استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 2
7 غربالگری اولیه مورفولوژیکی 698 ژنوتیپ انگور بر اساس تحمل به خشکی برای انتخاب پایه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید ان فنیل فتالامیک (سینرژیست اکسین) روی تشکیل میوه و پارامترهای کیفی حبه های انگور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر نوع بسته بندی، زمان و دما بر طعم و بازارپسندی تمشک سیاه وحشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس Anisosciadium orientale (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
4 بررسی تاثیر موم کارنوبا بر برخی صفات موروفوفیزیولوژیکی نهال پرتقال تامسون ناول در شرایط تنش سرمایی شدید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 بررسی تنوع ژنتیکی تمشک سیاه بدون خار مازندران توسط نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
6 بررسی تنوع ژنتیکی زعفران خزری زینتیCrocus caspius در استان مازندران بااستفاده ازصفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
7 بررسی روابط ژنتیکی نمونه های انگور ایرانی و خارجی کاندید برای پایه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (SSRs) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 بررسی نتایج استخراج آر ان آ و مقدمات بیان ژن های مقاومت چهار رقم کاندید پایه انگور ایرانی (Vitis vinifera L) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 بررسی نوع پیوند و پوشش اطراف آن بر گیرایی پیوند گردو ایرانی(Juglans regia L.)به روش اپیکوتیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 تمشک محصولی مستعد جهت توسعه صنایع غذایی مرتبط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
11 شناسایی رویشگاه ها و جمعآوری برخی از اکوتیپ های بادام کوهی (.Amygdalus scoparia Spach) در جنوب ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
12 یافته های میان مدت از برنامه بلند مدت بهنژادی تمشک سیاه در مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران