آقای مهدی حدادی نژاد

مهدی حدادی نژاد استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

آقای مهدی حدادی نژاد

Mahdi Hadadinezhad

استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهدی حدادی نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)، شیراز تیر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسید ان فنیل فتالامیک بر تشکیل میوه و برخی شاخص های مورفولوژیک حبه های چهار رقم انگور (Vitis Vinifera L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 1
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از تمشک های سیاه ایران بر پایه صفات ریخت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
3 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های بادام و تعیین فاصله بین 16 منطقه جمع آوری نمونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
4 تنوع مورفولوژیک تمشک های سیاه در مناطقی از استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 2
5 غربالگری اولیه مورفولوژیکی 698 ژنوتیپ انگور بر اساس تحمل به خشکی برای انتخاب پایه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید ان فنیل فتالامیک (سینرژیست اکسین) روی تشکیل میوه و پارامترهای کیفی حبه های انگور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر نوع بسته بندی، زمان و دما بر طعم و بازارپسندی تمشک سیاه وحشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس Anisosciadium orientale (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
4 بررسی تنوع ژنتیکی تمشک سیاه بدون خار مازندران توسط نشانگر مولکولی ISSR (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
5 بررسی روابط ژنتیکی نمونه های انگور ایرانی و خارجی کاندید برای پایه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (SSRs) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 بررسی نتایج استخراج آر ان آ و مقدمات بیان ژن های مقاومت چهار رقم کاندید پایه انگور ایرانی (Vitis vinifera L) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 تمشک محصولی مستعد جهت توسعه صنایع غذایی مرتبط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
8 یافته های میان مدت از برنامه بلند مدت بهنژادی تمشک سیاه در مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران