آقای مهندس محمدرضا انبیائی

مهندس محمدرضا انبیائی

آقای مهندس محمدرضا انبیائی

Mohammadreza Anbiaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محمدرضا انبیائی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختها، تهران آبان 1388
مدیر ستاد برگزاری دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران، تهران دی 1390
مدیر ستاد برگزاری هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران، تهران اسفند 1395
مدیر ستاد برگزاری اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران، تهران دی 1389
مدیر ستاد برگزاری سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF) انجمن سازه های فولادی ایران، تهران دی 1391
مدیر ستاد برگزاری چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد انحمن سازه های فولادی ایران، تهران دی 1392
مدیر ستاد برگزاری پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران، تهران - دانشگاه شهید بهشتی اسفند 1393
مدیر ستاد برگزاری ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران، تهران آذر 1394
دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث، تهران دی 1392
دبیر اجرایی سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث، تهران آذر 1391
دبیر اجرایی دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران آذر 1392
مدیر اجرایی هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران، تهران بهمن 1396
مدیر اجرایی کانون یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران اسفند 1396
دبیر کنفرانس دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران آبان 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تأثیر توسعهی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت بر بهبود فرآیندتصمیمگیری شرکتهای تولیدکننده بتن آماده استاندارد استان تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
2 بررسی تأثیر حسابداری مدیریت در توسعهی فعالیتهای آموزشی درون سازمانی در شرکتهای تولیدکننده ی مواد افزودنی بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران