آقای دکتر قاسم آقاجانی

دکتر قاسم آقاجانی استادیار - آبیاری و زهکشی

آقای دکتر قاسم آقاجانی

Dr. Ghasem Aghajani

استادیار - آبیاری و زهکشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قاسم آقاجانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)، شیراز تیر 1395