آقای دکتر فری قاسملویی

دکتر فری قاسملویی استاد دانشکده مهندسی و محیط زیست نورث آمبریا انگلستان

آقای دکتر فری قاسملویی

Dr. Fari Ghasemlooy

استاد دانشکده مهندسی و محیط زیست نورث آمبریا انگلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فری قاسملویی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر